• Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
 • 0 542 421 75 85
 • Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
 • 0 542 421 75 85

İlkelerimiz

İlkelerimiz

10 TEMEL İLKE (ÇEK ANAYASASI)

 • Atatürk ilke ve devrimlerini, öğretim birliğini, bilimsel ve laik eğitimi, eğitimde olanak ve fırsat eşitliğini savunur, tersi uygulamalarla mücadele eder.
 • Ticari amaç gütmeksizin örnek-eğitim-öğretim kurumları, öğrenci yurtları açıp işletir, yoksul ve çalışkan öğrencileri kurumlarından ücretsiz yararlandırır.
 • Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratiklik ilkesi uygulanır.
 • Herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar, ancak hiç kimseye kendi siyasi görüşünü kurum içinde yayma fırsatı tanımaz.
 • Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, Kooperatif'ten herhangi bir ad altında ücret almaz.
 • Danışma Yüksek Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ve personeli Kooperatif'in ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar.
 • Yönetim Kurulu, kararlarını tartışarak oy birliği ile almaya çalışır, alınan kararları dışarıda tartışmamaya özen gösterir.
 • Yönetim ve Denetim Kurulları'nda görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar, Kooperatif'ten maddi karşılık beklemez.
 • Üyeleri ve çalışanları Kooperatif'i maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
 • Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.