• Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
  • 0 542 421 75 85
  • Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
  • 0 542 421 75 85

Uzgörevimiz

Uzgörevimiz

  • Çağdaş eğitim-öğretim ve yan kurumlarını açmak ve işletmek.
  • Kuruluş felsefemize uygun, başarılı ve gereksinimi olan daha çok sayıda öğrenciyi okutmak, barındırmak ve hayata atılmalarına yardımcı olmak.
  • Öğrencilerimize, velilerine, personelimize, üyelerimize ve konuyla ilgili çevremize yönelik eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak felsefemizi benimsetmek.
  • Amaçlarımızın gerçekleşmesi için ulusal düzeyde politikalar üretmek, gerektiğinde benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Kurumsal yapımızı iyileştirmek, geliştirmek ve güncelleştirmek.
  • Finansman gücümüzü arttırmak ve sürekli kılmak.