• Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
 • 0 542 421 75 85
 • Çobanoğlu Zeki Bey Caddesi Halim Alanyalı İş Hanı No 7 / 308 Konak İzmir
 • 0 542 421 75 85

Tarihçe

Tarihçe

En iyi bireyler kendinden önce ait olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır. Bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir tolum olarak yaşatan da; köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişlerinden hareketle dönemin siyasal iktidarlarınca uygulanan laik eğitimi tehlikeye atan politikalardan kaygı ve geleceğe dair endişe duyan İzmirli aydınlar, İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni kurmak üzere girişimde bulunmaya karar vermişler ve bu düşüncelerle kooperatifimiz 21 Mart 2018 tarihinde kurulmuştur.

Türk toplumunun "İmece" geleneğine, yardımlaşma ve dayanışmaya uygun, demokratik işleyişin, özdenetimin her an yapılabilmesi ve alınacak tüm kararlarda her üyenin eşit bir oy hakkının olması nedeniyle "Kooperatif" modeli seçilmiştir.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin 10 Temel İlke'si (ÇEK Anayasası), şu maddelerden oluşuyor:

 • Atatürk ilke ve devrimlerini, öğretim birliğini, laik, demokratik ve bilimsel eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliğini savunur, tersi uygulamalarla mücadele eder.
 • Ticari amaç gütmeksizin "Anaokulundan Üniversiteye" örnek özel eğitim-öğretim kurumları, öğrenci yurtları açıp işletir, yoksul, başarılı ve çalışkan öğrencileri kurumlardan ücretsiz yararlandırır.
 • Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratik katılım ilkesini uygular.
 • Herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar, ancak hiç kimseye kendi siyasi görüşünü kurum içinde yayma fırsatı tanımaz.
 • Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, kooperatiften herhangi bir ad altında ücret alamaz.
 • Danışma Yüksek Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ve personeli kooperatifin ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar.
 • Yönetim Kurulu, kararlarını tartışarak oy birliği ile almaya çalışır ve alınan kararları tartışmamaya özen gösterir.
 • Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar kooperatiften maddi karşılık beklemez.
 • Üyeleri ve çalışanları kooperatifi maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
 • Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.


Kooperatifin temel özelliği; kar amacı gütmeden demokrasi, eşitlik, bağımsızlık, gönüllülük, dürüstlük, toplumsal sorumluluk, şeffaflık, başkalarını düşünme ve gözetme ilkelerine göre faaliyette bulunmasıdır.

Üyelik için temel koşul, çağdaş eğitimden ve fırsat eşitliğinden yana olmaktır. Kooperatifin sürekli ve kalıcı yönetimi olmayacaktır. Kooperatifi yönetenler, çalışanlar ve üyeler arasında hiyerarşik bir düzen olmayacaktır. İş bölümüne dayalı bir görev anlayışı egemendir. Her alanda eşitlik ve demokratik işleyiş esastır.

Yönetim kurulları, kamuoyunun yakından tanıdığı, güven konusunda kuşku duyulmayan kişilerden oluşmalıdır. Hiçbir ücret ve huzur hakkı almadan gönüllülük esasıyla görev yapan yönetim kurulu üyeleri, kamu ve toplum çıkarlarını gözetir.

Açıklık, şeffaflık ve denetim, güven artırıcı unsurdur. Tüm parasal işlemler bankalar aracılığı ile yapılır ve günün tüm girdisi-çıktısı elektronik ortamda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bilgisine ve denetimine sunulur.

Hiçbir devlet desteği olmayan Çağdaş Eğitim Kooperatifi gelirlerini, bağışlardan, üye giriş aidatlarından, okul-yurt gelirlerinden ve çelenk, yayın, vb. hizmetlerinden elde etmeyi amaçlamaktadır Kooperatif, ortaklarına kar payı dağıtmaz. Elde edilen artı değerler yeni eğitim yatırımlarına ve ekonomik nedenlerle okuma olanağından yoksun çocuklara harcanır.

Eğitim-öğretim kurumları yanında İZÇEK (İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ) , aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler, eğitimle ilgili paneller, konferanslar, konserler, tanıtım gezileri düzenleyerek İzmir halkını, üyelerini ve çalışanlarını kültür ve sanatla buluşturmayı, ülke ve toplum çıkarları, temel hak ve özgürlükler konusunda da görüşlerini kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

İzmir’in güçlü bir sivil toplum hareketi olmayı hedefleyen İZÇEK, geleceğe dair umutsuzluk ve endişe yaratan günümüz eğitim politikalarına karşı bir antitezdir. Ülkemizin aydınlık geleceği adına uygarlık yolunda bir arayışın ve umudun adıdır. Eğitimin gericileştirilmesi ve dinselleştirilmesi projesine karşı bir direniştir. Anadolu'nun kuruyan, çatlayan topraklarına can suyu olan laik, demokratik, bilimsel ve nitelikli eğitimin özgün kurumu Köy Enstitüleri gibi...

Bilgiden/bilimden yoksun, belli kalıplar içine sokularak yetiştirilmek istenen çocuklarımızın, "dogmaların" pençesinde yok olup gitmesini ve aydınlığa sırtlarını dönmelerini istemiyorsanız, "farklı dünya görüşlerimiz, farklı siyasal düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz de olsa, laik ve demokratik bir Türkiye ortak paydasında buluşabilen herkesi hedefimize ortak olmaya, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ne katkıda bulunmaya" çağırıyoruz.

İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ
KURUCULAR KURULUKURULUŞA ÖNCELİK EDENLER

 1. MEHMET SEYREK
 2. MUSTAFA ÖZDEMİR
 3. DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI
 4. EMİN ÖZTÜRK
 5. CENNET SOLAK
 6. GÜRKAN ERDOĞAN
 7. ŞAHAP CESUR
 8. GÜLTEN ULUTAŞ BAKŞİ
 9. AYHAN UYANIK
 10. ERTUĞRUL ERDEM
 11. KEMAL KOCABAŞ
 12. AYFER KOCABAŞ
 13. ARİF İNÖNÜ
 14. AFHAN TOPEL
 15. M. HAKAN ERİŞ
 16. İBRAHİM AŞÇI
 17. HALİL GEZER
 18. CAFER ŞAHİNKAYA
 19. SÜHA KESKİN
 20. ALİ KEMAL ELİTAŞ
 21. MEHMET TAMER SOYULMAZ
 22. ŞEVKİ ÖZTÜRK
 23. NEVZAT KAVCAR
 24. ÖMER LÜTFİ DEĞİRMENCİ
 25. MEHMET ALİ KAYA
 26. AKIN USANMAZ
 27. ATA TÜRKELİ
 28. FÜSUN TÜTÜNCÜ
 29. ÖZGÜR KAPLAN
 30. MEHMET ÖNCEL
 31. BİLGE SOLAK
 32. NİLGÜN ERDEM
 33. TAYFUN MARO
 34. TACETTİN ÇOLAK
 35. İSMAİL ARABULAN
 36. KUDRET ULUTÜRK
 37. NEŞE KAYHAN
 38. NURİ CAN BAYSAL
 39. ÖMER ÖKTEN
 40. ÖZDEN KARCI
 41. TÜLAY CENGİZ
 42. ASIM ÇİFTÇİ
 43. MERT USLU